1. Den gudomliga komedin

  Den gudomliga komedin, Divina Commedia, den florentinske författaren Dante Alighieris främsta verk, fullbordat omkring 1320.

 2. anfang

  anfang, initial, begynnelsebokstav, oftast versal, som görs större än texten i övrigt och ibland är speciellt utsmyckad.
 3. attityd

  attityd, kroppsställning, kroppshållning, pose; eller inställning, förhållningssätt.
 4. föredragsbeteckning

  föredragsbeteckning, språkligt tillägg till en notbild med anvisningar om hur ett stycke musik skall utföras med avseende på karaktär, uttryck, affekt etc.
 5. troilit

  troilit, gråbrunt mineral med sammansättningen FeS.
 6. Ludwig Wittgenstein

  Wittgenstein, Ludwig, född 26 april 1889, död 29 april 1951, österrikisk-brittisk filosof, professor i Cambridge 1939–47, en av huvudgestalterna inom den s.k. analytiska filosofin, tillika en av 1900-talets mest inflytelserika och omdiskuterade filosofer.
 7. Venus

  Venus, symbol ♀, solsystemets näst innersta planet.
 8. sonett

  sonett, fjortonradig diktform, introducerad av Giacomo da Lentini (ca 1200–ca 1250) på Sicilien.
 9. Michelangelo

  Michelangelo, egentligen Michelangelo Buonarroti, född 6 mars 1475, död 18 februari 1564, italiensk bildkonstnär, arkitekt, diktare.
 10. Neapel

  Neapel, italienska Napoli, stad i regionen Kampanien, Italien.