1. Madagaskar

  Madagaskar, stat i sydöstra Afrika.

 2. Skopas

  Skopas, grekisk skulptör och arkitekt från Paros, verksam ca 370–330 f.Kr.
 3. postdramatisk teater

  postdramatisk teater, riktning inom nutida teaterkonst.
 4. Polykleitos

  Polykleitos (grekiska Polykleitos), grekisk skulptör från Argos, verksam ca 460–420 f.Kr.
 5. fennomaner

  fennomaner, finskhetsivrare, anhängare av en riktning som strävat att ge finska språket en plats inom stats- och kulturlivet i Finland som motsvarar dess ställning bland befolkningen.
 6. lågtyska

  lågtyska, även (vardagligt) plattyska, sammanfattande benämning på de tyska dialekter i den norra delen av det tyska språkområdet som inte genomgått den högtyska ljudskridningen av urgermanskt p, t, k.
 7. faraoideologi.

  faraoideologi. Under mitten av 2000-talet f.Kr. utvecklades i Egypten mönstret för det kungadöme som formellt skulle fortleva in i den romerska kejsartiden.
 8. mångfotingar

  mångfotingar, tusenfotingar, Myriapoda, överklass leddjur som har världsvid utbredning och omfattar ca 13 000 arter, varav minst 91 i Sverige.
 9. potlatch

  potlatch, rituell gåvofest bland nordvästkustindianerna för att markera en hövdings förvärv eller arv av en ny titel och därmed sammanhörande privilegier, uppförandet av en totempåle eller begravning av tidigare titelhållare.
 10. Gene Kelly

  Kelly, Eugene ( Gene), 1912–96, amerikansk skådespelare, dansare, koreograf och filmregissör.