1. Korea

  Korea, halvö på Asiens östkust, mellan Gula havet och Japanska havet.
 2. Jan Fridegård

  Fridegård, Jan, född 14 juni 1897, död 8 september 1968, författare.

 3. terrorbalans

  terrorbalans, det dödläge som under det kalla kriget ansågs råda mellan supermakterna USA och Sovjetunionen genom den ömsesidiga förmågan att med kärnvapen orsaka varandra oacceptabel ödeläggelse.

 4. tradition

  tradition, det mångdimensionella sociala arv som överlämnas från släkte till släkte.
 5. Brattsystemet

  Brattsystemet, motbokssystemet, ett system för restriktioner vid inköp av sprit och vin, grundat på ett förslag av Ivan Bratt och infört stegvis under första världskriget; avskaffat 1955.

 6. Jesus

  Jesus, Jesus från Nasaret, Jesus Kristus, kristendomens centralgestalt.
 7. Arktis

  Arktis, det polarområde som ligger runt Nordpolen.
 8. esperanto

  esperanto, ett konstgjort språk, avsett att tjäna som allas andraspråk vid sidan av modersmålet.
 9. Slovenien

  Slovenien, stat i södra Europa.

 10. Ryssland

  Ryssland, äldre statsbildning i Östeuropa.