1. Ryssland

  Ryssland, äldre statsbildning i Östeuropa.
 2. Lissabonfördraget

  Lissabonfördraget, avtal om ändring av Unionsfördraget (Maastrichtfördraget, 1993) och fördraget om Europeiska Gemenskapen ( Romfördraget, 1958), undertecknat 13 december 2007 av stats- och regeringschefer från Europeiska unionens 27 medlemsländer.
 3. mikroelektronik

  mikroelektronik, den del av elektroniken som baserar sig på integrerade kretsar (IC-kretsar) och hybridkretsar.

 4. Finland

  Finland, stat i Nordeuropa.

 5. första världskriget

  första världskriget, krig 1914–18 mellan å ena sidan Tyskland och Österrike–Ungern, till vilka även Turkiet och Bulgarien anslöt sig (centralmakterna) och å andra sidan Frankrike, Ryssland och Storbritannien (trippelententen) jämte Serbien samt senare Japan, Italien, Rumänien och USA jämte ett mycket stort antal andra stater.
 6. Italien

  Italien, stat i södra Europa.

 7. Bysantinska riket

  Bysantinska riket, senantik och medeltida statsbildning med tyngdpunkt i östra medelhavsområdet.
 8. terrorbalans

  terr`orbalans subst. ~en ORDLED: terr-or--bal-ans-en
  Svensk ordbok
 9. likställig

  li`kställig adj. ~t ORDLED: lik--ställ-ig
  Svensk ordbok
 10. jämspelt

  jäm`spelt [långt e] adj., neutr. ~ ORDLED: jäm--spel-ta
  Svensk ordbok