1. likställighet

  li`kställighet subst. ~en ORDLED: lik--ställ-ig-het-en
  Svensk ordbok
 2. upphämtning

  upp`hämtning subst. ~en ~ar ORDLED: upp--hämt-ning-en
  Svensk ordbok
 3. jämngod

  jäm`ngod adj. jämngott äv. jäm`god jämgott ORDLED: jäm(n)--god
  Svensk ordbok
 4. egal

  ega´l adj. ~t ORDLED: eg-al
  Svensk ordbok
 5. jämlik

  jäm`lik adj. ~t ORDLED: jäm--lik
  Svensk ordbok
 6. samspelt

  sam`spelt [långt e] adj., neutr. ~ ORDLED: sam--spel-ta
  Svensk ordbok
 7. konkurrens

  konkurrens [-aŋ´s el. -en´s] subst. ~en ORDLED: kon-kurr-ens-en
  Svensk ordbok
 8. skägg

  skägg subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: skägg-et
  Svensk ordbok