1. bredsådd

  bre`dsådd subst. ~en ORDLED: bred--sådd-en
  Svensk ordbok
 2. vårdagjämningspunkt

  vå`rdagjämningspunkt subst. ~en ORDLED: vår-dag-jämn-ings--punkt-en
  Svensk ordbok
 3. plan

  3plan adj. ~t
  Svensk ordbok
 4. snurr

  2snurr subst. ~et ORDLED: snurr-et
  Svensk ordbok
 5. egal

  ega´l adj. ~t ORDLED: eg-al
  Svensk ordbok
 6. väghyvel

  vä`ghyvel subst. ~n väghyvlar ORDLED: väg--hyvl-ar
  Svensk ordbok
 7. timslag

  tim`slag subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: tim--slag-et
  Svensk ordbok
 8. solbränna

  so`lbränna subst. ~n ORDLED: sol--bränn-an
  Svensk ordbok
 9. dagjämningspunkt

  da`gjämningspunkt subst. ~en ORDLED: dag-jämn-ings--punkt-en
  Svensk ordbok
 10. slikta

  slik`ta verb ~de ~t ORDLED: slikt-ar SUBST.: sliktande, sliktning
  Svensk ordbok