1. tilljämning

  till`jämning subst. ~en ORDLED: till--jämn-ing-en
  Svensk ordbok
 2. kantklippa

  kan`tklippa verb kantklippte kantklippt, pres. kantklipper ORDLED: kant--klipp-er SUBST.: kantklippande, kantklippning
  Svensk ordbok
 3. piano

  2piano [pia´- äv. pia`-] adv.
  Svensk ordbok
 4. högglans

  hö`gglans subst. ~en ORDLED: hög--glans-en
  Svensk ordbok
 5. gradmejsel

  gra`dmejsel subst. ~n gradmejslar ORDLED: grad--mejsl-ar
  Svensk ordbok
 6. anomali

  anomali´ subst. ~n äv. ~en, ~er ORDLED: a-nom-al-in
  Svensk ordbok
 7. dagjämning

  da`gjämning subst. ~en ORDLED: dag--jämn-ing-en
  Svensk ordbok
 8. plafond

  plafond [-fåŋ´d] subst. ~en ~er ORDLED: pla-fond-en
  Svensk ordbok
 9. utjämning

  u`tjämning subst. ~en ORDLED: ut--jämn-ing-en
  Svensk ordbok
 10. lunk

  lunk subst. ~en ORDLED: lunk-en
  Svensk ordbok