1. jäsningstid

  jä`sningstid subst. ~en ~er ORDLED: jäs-nings--tid-en
  Svensk ordbok
 2. efterjäsning

  ef`terjäsning subst. ~en ORDLED: efter--jäs-ning-en
  Svensk ordbok
 3. surkål

  su`rkål subst. ~en ORDLED: sur--kål-en
  Svensk ordbok
 4. bakpulver

  ba`kpulver subst. bakpulvret, plur. ~, best. plur. bakpulvren el. ~na ORDLED: bak--pulvr-et
  Svensk ordbok
 5. kiselgur

  ki`selgur subst. ~en el. ~et ORDLED: kisel--gur-en
  Svensk ordbok
 6. jäsning

  jä`sning subst. ~en ~ar ORDLED: jäs-ning-en
  Svensk ordbok
 7. gästgivare

  gästgivare [jäs`tjiv- äv. jäʃ`iv-] subst. ~n äv. gästgivarn, plur. ~, best. plur. gästgivarna ORDLED: gäst--giv-ar-en
  Svensk ordbok
 8. eksem

  ekse´m subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: eksem-et
  Svensk ordbok
 9. ferment

  fermen´t subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: ferm-ent-et
  Svensk ordbok
 10. deg

  deg subst. ~en ~ar ORDLED: deg-en
  Svensk ordbok