1. barolo

  barolo, ett av Italiens förnämsta och ett av världens mest kraftfulla röda viner, gjort på Nebbiolodruvan i området runt byn Barolo, sydväst om Alba i vinregionen Piemonte i norra Italien.

 2. Brunello di Montalcino

  Brunello di Montalcino, italienskt rödvin av hög kvalitet från trakten kring staden Montalcino i Toscana, söder om Siena.

 3. spanska viner

  spanska viner framställdes av fenicierna redan före vår tideräknings början.
 4. kol

  kol, brännbar, lagrad bergart som huvudsakligen består av mer eller mindre omvandlade växtrester samt en mindre andel oorganiskt material (organogen bergart).
 5. kameldjur

  kameldjur, Camelidae, familj partåiga hovdjur som förs till en egen underordning, Tylopoda, och omfattar sex nu levande arter: dromedar och kamel (gemensamt kallade kameler nedan) i Gamla världen samt lama, guanaco, vikunja och alpacka i Sydamerika; lama och alpacka anses vara domesticerade former av guanaco.
 6. Japan

  Japan, stat i östra Asien.

 7. kaffe

  kaffe, Coffea, släkte måreväxter med cirka 125 arter buskar eller småträd, de flesta hemmahörande i tropiska Afrika.