1. Zymomonas

  Zymomonas, det vetenskapliga namnet på ett släkte relativt stora (6μ×1,4 μm) gramnegativa bakterier som effektivt förmår jäsa olika sockerarter till etanol.

 2. kolsyra

  kolsyra bildas då man blandar gasen koldioxid med vatten.
 3. rosévin

  rosévin, vin som vanligen framställs av rödvinsdruvor.
 4. idisslare

  idisslare är djur som tuggar och sväljer födan två gånger.
 5. smörsyra

  smörsyra är en organisk syra som också kallas butansyra.
 6. fingerhirs

  fingerhirs, afrikansk hirs, dagussi, korakan, mandua, ragi, Eleusine coracana, art i växtfamiljen gräs.
 7. spyflugor

  spyflugor, Calliphoridae, familj flugor som har världsvid utbredning och omfattar drygt 1 000 arter, varav 49 i Sverige.
 8. algoritm

  algoritm är en beskrivning av en process eller en metod för att lösa ett problem eller utföra en viss uppgift. 

 9. lättbetong

  lättbetong, äldre benämning gasbetong, byggnadsmaterial som tillverkas antingen av finmald sand med cement och kalk som bindemedel eller av finmald sandsten med cement och bränd kalk som bindemedel.
 10. bageriteknik

  bageriteknik, den teknik som utnyttjas vid bakning.