1. kvass

  2kvass subst. ~en ORDLED: kvass-en
  Svensk ordbok
 2. sake

  sake subst. ~n ORDLED: sak-en
  Svensk ordbok
 3. jäsa

  jä`sa verb jäste jäst, pres. jäser ORDLED: jäs-er SUBST.: jäsande, jäsning (till 1 och 2)
  Svensk ordbok
 4. cider

  ci´der subst. ~n
  Svensk ordbok
 5. enzym

  enzym [en(t)sy´m] subst. ~et, plur. ~ el. ~er ORDLED: en-zym-et
  Svensk ordbok
 6. bornera

  borne´ra verb ~de ~t ORDLED: born-er-ar SUBST.: bornerande, bornering
  Svensk ordbok
 7. xylos

  xylos [-å´s] subst. ~en ORDLED: xyl-os-en
  Svensk ordbok
 8. ferment

  fermen´t subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: ferm-ent-et
  Svensk ordbok
 9. mjöd

  mjöd subst. ~et ORDLED: mjöd-et
  Svensk ordbok
 10. surdeg

  su`rdeg subst. ~en ~ar ORDLED: sur--deg-en
  Svensk ordbok