1. jättar

  jättar, övernaturliga, storvuxna väsen inom mytologi, folktro och folkdiktning.

 2. Don Quijote

  Don Quijote, ”riddaren av den sorgliga skepnaden”, huvudfigur i Miguel de Cervantes roman ”El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha” (1605–15; ”Den snillrike riddaren Don Quijote de la Mancha”).
 3. Oden

  Oden, gud i fornnordisk religion, den främste bland asarna, till namnet besläktad med kontinentalgermanernas Wodan.

 4. potatis

  potatis, Solanum tuberosum, art i familjen potatisväxter.

 5. Finnskulpturerna

  Finnskulpturerna, två stenskulpturer i Lunds domkyrkas krypta som enligt folktraditionen sägs föreställa jätten Finn och dennes hustru Gerda (se Finnsägnen).

 6. asar

  asar, de förnämsta gudarna i den germanska mytologin.
 7. Herakles

  Herakles (grekiska Heraklēs, latin Hercules), Herkules, antik mytgestalt, den mest populäre av alla grekiska heroer, son till Zeus och Alkmene.
 8. Polyfemos

  Polyfemos (grekiska Polyphēmos), i grekisk saga en cyklop, son till Poseidon och havsnymfen Thoosa.
 9. Idun

  Idun, gudinna i fornnordisk religion, maka till skaldeguden Brage.

 10. Harald Hårfager

  Harald Hårfager (norska Harald Hårfagre), död ca 945, norsk kung som regerade en stor del av tiden mellan ca 865 och ca 933.