1. jätte

  jätte, övernaturligt väsen, se jättar.
 2. jätte

  jätte, som botanisk term avvikande planta bland kulturväxterna med onormal höjd och ofta senare och rikare blomning än normala plantor.
 3. jätte

  jätte,  benämning på person med jätteväxt.
 4. jätte

  jätte, astronomisk term, se jättestjärna.
 5. Gaia

  Gaia, Ge, i grekisk religion en personifikation av jorden, uppfattad som en gudinna som frambringar och ger näring åt allt levande.
 6. Tor

  Tor, en av de främsta gudarna i fornnordisk religion, rättfram och slagfärdig till skillnad mot Odens mer komplexa och mångtydiga karaktär.

 7. Audhumbla

  Audhumbla, Ödhumla, ur-kon i den fornnordiska skapelseberättelsen.

 8. Ymer

  Ymer, Aurgelmir, den urtidsjätte som i den nordiska eddamytologin skapades i Ginnungagap, när rimfrosten från Nifelhem där smältes av gnistor från Muspelhem.

 9. Oscar

  Oscar, Academy Award, amerikanskt filmpris, utdelat årligen sedan 1929 av Academy of Motion Picture Arts and Sciences.

 10. Loke

  Loke, gestalt av mångskiftande karaktär i fornnordisk religion; som son till jätten Farbaute är han egentligen av jättesläkt, men sedan han ingått fostbrödralag med Oden uppträder han vanligtvis bland asarna.