1. Jotunheim

  Jotunheim är jättarnas hem i Utgård i fornnordisk religion.
 2. Herakles stoder

  Herakles stoder, antikt namn på de båda klippor (Abila i Afrika och Kalpe i Europa) mellan vilka Gibraltar sund flyter.
 3. Audhumbla

  Audhumbla, Ödhumla, ur-kon i den fornnordiska skapelseberättelsen.

 4. Finnskulpturerna

  Finnskulpturerna, två stenskulpturer i Lunds domkyrkas krypta som enligt folktraditionen sägs föreställa jätten Finn och dennes hustru Gerda (se Finnsägnen).

 5. laistrygoner

  laistrygoner (grekiska Laistrygones), i grekisk mytologi ett folk av människoätande jättar.
 6. Freja

  Freja, Fröja, fornnordisk fruktbarhetsgudinna, Frejs kvinnliga motsvarighet och liksom Frej barn till Njord i dennes syskonäktenskap, ett vanligt bruk bland vanerna.

 7. Gargantua

  Gargantua, titelperson i Rabelais bok ”La Vie inestimable du grand Gargantua, père de Pantagruel” (1535; ”Den store Gargantuas förskräckliga leverne”), delvis byggd på uppslag från en av honom översatt folkbok.

 8. Idun

  Idun, gudinna i fornnordisk religion, maka till skaldeguden Brage.

 9. övernaturliga väsen

  övernaturliga väsen är fantasivarelser som finns dels i folktron, dels i påhittade berättelser som folksagor.

 10. Gustave Doré

  Doré, Gustave, 1832–83, fransk konstnär, en av 1800-talets stora bokillustratörer.