1. völva

  völva (isländska vǫlva), vala, en av flera benämningar på en både i fornnordisk mytologi och i isländska sagor förekommande kvinna som kan praktisera sejd eller utöva annan trolldom mot betalning.
 2. Trym

  Trym , jätten i Eddadikten Thrymskviða.
 3. fabelväsen

  fabelväsen, fabelmänniskor, sådana varelser med övernaturliga drag eller egenskaper som förekom dels i folktron (till exempel troll och jättar), dels i äldre tiders konst, diktning och lärda tradition, till exempel sfinxer, cykloper och kentaurer (se fabeldjur).

 4. belgisk jätte

  belgisk jätte, den största rasen av tamkanin.
 5. Polyfemos

  Polyfemos (grekiska Polyphēmos), i grekisk saga en cyklop, son till Poseidon och havsnymfen Thoosa.
 6. James Joyce

  Joyce, James, född 2 februari 1882, död 13 januari 1941, irländsk författare.
 7. kanin

  kanin, tamkanin, tamform som härstammar från vildkanin.
 8. Djävulsbibeln

  Djävulsbibeln, handskrift, på grund av sin storlek (89 cm × 49 cm) även kallad Codex gigas eller Codex giganteus, ’jätteboken’, och Gigas librorum, ’böckernas jätte’.
 9. atlas

  atlas är en bok med kartor.
 10. François Rabelais

  Rabelais, François, född ca 1494, död 1553 (troligen 9 april), fransk författare och läkare.