1. röd jättestjärna

  röd jättestjärna, röd jätte, stjärna med ansenliga dimensioner och brandgul till djupröd färg.
 2. cykloper

  cykloper, kykloper, i grekisk mytologi jättar med ett enda öga, placerat i pannan.
 3. Orion

  Orion, Orion, stjärnbild på himmelsekvatorn, av många ansedd som den i särklass vackraste och mest iögonfallande stjärnbild som kan ses från Sverige.
 4. Loke

  Loke, gestalt av mångskiftande karaktär i fornnordisk religion; som son till jätten Farbaute är han egentligen av jättesläkt, men sedan han ingått fostbrödralag med Oden uppträder han vanligtvis bland asarna.

 5. asar

  asar, de förnämsta gudarna i den germanska mytologin.
 6. Herakles

  Herakles (grekiska Heraklēs, latin Hercules), Herkules, antik mytgestalt, den mest populäre av alla grekiska heroer, son till Zeus och Alkmene.
 7. Freja

  Freja, Fröja, fornnordisk fruktbarhetsgudinna, Frejs kvinnliga motsvarighet och liksom Frej barn till Njord i dennes syskonäktenskap, ett vanligt bruk bland vanerna.

 8. belgisk jätte

  belgisk jätte, den största rasen av tamkanin.
 9. Tor

  Tor, en av de främsta gudarna i fornnordisk religion, rättfram och slagfärdig till skillnad mot Odens mer komplexa och mångtydiga karaktär.

 10. prefix

  prefix, inom språkvetenskapen morfem som inte ensamt kan utgöra ett ord och som endast används i förbindelse med en följande avledningsstam: in-effektiv, o-nyttig, de-centralisera, be-låna, ärke-skojare.