1. Yggdrasil

  Yggdrasil, i fornnordisk religion en ask i gudarnas boning Asgård.

 2. Idun

  Idun, gudinna i fornnordisk religion, maka till skaldeguden Brage.

 3. djävul

  djävul, i kristendomen benämning på den onda makt som är Guds motståndare i världen (jämför dualism).
 4. Lunds domkyrka

  Lunds domkyrka, Nordens största och bäst bevarade romanska kyrkobyggnad.

 5. övernaturliga väsen

  övernaturliga väsen, supranormala väsen, fantasiskapelser som återfinns i folktron i alla kulturer och utgör en väsentlig del av denna.

 6. troll

  troll (ett ord av oklart ursprung), den i svensk (inklusive finlandssvensk), dansk och norsk tradition gängse men till innebörden växlande benämningen på vissa övernaturliga väsen.

 7. krypta

  krypta, helt eller delvis nedgrävt gudstjänstrum under en kyrkas östparti.
 8. Oscar

  Oscar, Academy Award, amerikanskt filmpris, utdelat årligen sedan 1929 av Academy of Motion Picture Arts and Sciences.

 9. François Rabelais

  Rabelais, François, född ca 1494, död 1553 (troligen 9 april), fransk författare och läkare.

 10. Mjölner

  Mjölner, Tors hammare i fornnordisk mytologi.