1. jätte

  jätt`e subst. ~n jättar ORDLED: jätt-en
  Svensk ordbok
 2. jätte-

  jätte- förled
  Svensk ordbok
 3. jätteval

  jätt`eval subst. ~en ~ar ORDLED: jätte--val-en
  Svensk ordbok
 4. jättinna

  jättinn`a subst. ~n jättinnor ORDLED: jätt-inn-an
  Svensk ordbok
 5. jätteödla

  jätt`eödla subst. ~n jätteödlor ORDLED: jätte--ödl-an
  Svensk ordbok
 6. uppknuten

  upp`knuten adj. uppknutet uppknutna ORDLED: upp--knut-en
  Svensk ordbok
 7. jättepanda

  jätt`epanda subst. ~n jättepandor ORDLED: jätte--pand-an
  Svensk ordbok
 8. jättelik

  jätt`elik adj. ~t ORDLED: jätte--lik
  Svensk ordbok
 9. turs

  turs subst. ~en ~ar ORDLED: turs-en
  Svensk ordbok
 10. jätteväxt

  jätt`eväxt subst. ~en ORDLED: jätte--växt-en
  Svensk ordbok