1. rimturs

  rim`turs subst. ~en ~ar ORDLED: rim--turs-en
  Svensk ordbok
 2. giga-

  giga- [g-] förled
  Svensk ordbok
 3. uppknuten

  upp`knuten adj. uppknutet uppknutna ORDLED: upp--knut-en
  Svensk ordbok
 4. burlesk

  2burle´sk subst. ~en ~er ORDLED: burl-esk-en
  Svensk ordbok
 5. polymer

  2polyme´r adj. ~t ORDLED: poly-mer
  Svensk ordbok
 6. fimbulvinter

  fim`bulvinter subst. ~n fimbulvintrar ORDLED: fimbul--vintr-ar
  Svensk ordbok
 7. argusöga

  ar`gusöga subst. ~t argusögon ORDLED: argus--ög-at
  Svensk ordbok
 8. gigant

  gigant [gigan´t el. jigan´t] subst. ~en ~er ORDLED: gig-ant-en
  Svensk ordbok
 9. titan

  1tita´n subst. ~en ~er ORDLED: tit-an-en
  Svensk ordbok
 10. atlas

  1at´las subst. ~en ~er ORDLED: atlas-en
  Svensk ordbok