1. Nobelpris

  Nobelpris, vart och ett av de pris som ur en donation av Alfred Nobel årligen utdelas på dennes dödsdag 10 december.

 2. Geertgen tot Sint Jans

  Geertgen tot Sint Jans, född ca 1465, död ca 1495, nederländsk konstnär.
 3. reformationen

  reformationen, process inom kristendomen som ursprungligen var avsedd att reformera kyrkan men som i stället medförde en brytning med påvekyrkan och uppkomsten av nya kyrkobildningar.
 4. Jane Eyre

  Jane Eyre roman i två delar av den brittiska författaren Charlotte Brontë, utgiven 1847.

 5. absurdism

  absurdism, sammanfattande benämning på en strömning inom litteraturen, främst dramatiken, och teatern efter andra världskriget.
 6. sömn

  sömn, regelbundet återkommande, spontant uppträdande tillstånd med nedsatt förmåga att reagera på yttre stimuli, en form av vila.

 7. Martin Luther

  Luther, Martin, född 10 november 1483, död 18 februari 1546, tysk reformator, en av Europas mest betydande teologer.
 8. Eugène Jansson

  Jansson, Eugène, 1862–1915, målare, studier vid Konstakademien 1881–82.
 9. Anders Jansson

  Jansson, Anders, född 1967, komiker, skådespelare, manusförfattare och regissör.

 10. Mariss Jansons

  Jansons, Mariss, 1943–2019, lettisk dirigent.