1. jansenism

  jansenis´m subst. ~en ORDLED: jansen-ism-en
  Svensk ordbok
 2. jan

  jan subst. ~en ~ar ORDLED: jan-en
  Svensk ordbok
 3. brilliant

  brilliant [-jaŋ´t el. -jan´t] subst., ingen böjning ORDLED: brilli-ant
  Svensk ordbok
 4. V-stil

  V-stil [ve`-] subst. ~en ORDLED: V--stil-en
  Svensk ordbok
 5. grilljanne

  grill`janne subst. ~n grilljannar ORDLED: grill--jann-en
  Svensk ordbok
 6. jantelag

  jan`telag subst. ~en ORDLED: jante--lag-en
  Svensk ordbok
 7. berättare

  berätt´are subst. ~n äv. berättarn, plur. ~, best. plur. berättarna ORDLED: be-rätt-ar-en
  Svensk ordbok
 8. början

  bör`jan subst., best. f. ~, n-genus ORDLED: börj-an
  Svensk ordbok