1. monogena sugmaskar

  monogena sugmaskar, Monogenea, klass plattmaskar med ca 700 arter.
 2. exogen

  exogen , utifrån kommande, med ursprung utanför eller på utsidan, motsatsen till endogen. En exogen geologisk process eller produkten av en sådan: som har sitt ursprung på jordytan eller i dess omedelbara närhet.
 3. antiandrogener

  antiandrogener, substanser som motverkar effekter av androgena hormoner (manliga könshormoner) genom att blockera cellreceptorer för dessa.
 4. fotomorfogenes

  fotomorfogenes (av grekiska phōs ’ljus’, morfeē ’form’ och genesis ’uppkomst’), biologisk formbildning under ljusets inverkan.
 5. gering

  gering, vinkelskarv mellan två lister av t.ex. trä eller metall, varigenom en hörnförbindning erhålls.
 6. pass

  pass, spelterm.
 7. oxygenaser

  oxygenaser , enzymer som katalyserar reaktioner där en eller båda atomerna i en syremolekyl adderas till ett substrat (mono- respektive dioxygenaser).
 8. Jean-Luc Godard

  Godard, Jean-Luc, född 3 december 1930, fransk filmregissör.

 9. Porfyrogennetos

  Porfyrogennetos (grek., ’purpurfödd’), bysantinsk benämning på de medlemmar av kejsarfamiljen som fötts under faderns regeringstid.
 10. romanska språk

  romanska språk, en grupp besläktade språk som talas som modersmål av ca 700 miljoner människor, framför allt i södra Europa samt Central- och Sydamerika.