1. Rosa Parks

  Rosa Parks var en kämpe i medborgarrättsrörelsen i USA.

 2. Benito Mussolini

  Mussolini, Benito, född 29 juli 1883, död 28 april 1945, italiensk politiker, fascismens grundare, regeringschef, med titeln il Duce (’Ledaren’), 1922–43.

 3. jobbare

  jobbare [jåb`-] subst. ~n äv. jobbarn, plur. ~, best. plur. jobbarna ORDLED: jobb-ar-en
  Svensk ordbok
 4. jobbig

  jobbig [jåb`-] adj. ~t ORDLED: jobb-ig
  Svensk ordbok
 5. jobba

  jobba [jåb`a] verb ~de ~t ORDLED: jobb-ar SUBST.: jobbande; jobb, jobberi (till 2)
  Svensk ordbok
 6. jobberi

  jobberi´ subst. ~et äv. ~t, ~er ORDLED: jobb-eri-et
  Svensk ordbok
 7. bruttonationalinkomst

  bruttonationalinkomst är värdet av alla de varor och tjänster som framställs i ett land under ett år plus inkomster som landet får från andra länder.
 8. naturlig arbetslöshet

  naturlig arbetslöshet, jämviktsarbetslöshet, den arbetslöshet mot vilken ekonomin tenderar att röra sig på lång sikt.
 9. marknadsföring

  marknadsföring är reklam och många andra saker som företag gör för att få människor och andra företag att köpa deras varor och tjänster eller satsa pengar i företaget.
 10. Du & jobbet

  Du & jobbet, tidskrift utgiven av Arbetsmiljöforum.