1. natt

  natt subst. ~en nätter [nät´-] ORDLED: natt-en
  Svensk ordbok
 2. och

  och [åk´ el. å] konj.
  Svensk ordbok
 3. vänta

  vän`ta verb ~de ~t ORDLED: vänt-ar SUBST.: väntande (till 1); väntan (till 1)
  Svensk ordbok
 4. post

  post [pås´t] subst. ~en ~er ORDLED: post-en
  Svensk ordbok
 5. svart

  svart´ adj., neutr. ~
  Svensk ordbok
 6. 1få verb fick fått, pres. får
  Svensk ordbok
 7. över

  2ö´ver adv.
  Svensk ordbok
 8. till

  1till prep.
  Svensk ordbok
 9. över

  1ö´ver prep.
  Svensk ordbok