1. globalisering

  globalisering innebär att länder, företag och människor i världen blir alltmer beroende av varandra.

 2. Rosa Parks

  Rosa Parks var en kämpe i medborgarrättsrörelsen i USA.

 3. islam

  islam är den religion som har Muhammed som profet och Koranen som helig skrift.
 4. arbetslöshet

  arbetslöshet är när personer som vill arbeta och tjäna pengar inte har något jobb.
 5. immunitet

  immunitet mot en sjukdom innebär att man inte kan smittas av den.

 6. flykting

  flykting kallas en person som flyr från sitt land, det vill säga tvingas lämna det mot sin vilja.

 7. marknadsföring

  marknadsföring är reklam och många andra saker som företag gör för att få människor och andra företag att köpa deras varor och tjänster eller satsa pengar i företaget.
 8. Nigeria

  Nigeria, stat i Västafrika, vid Guineabukten.

 9. Mexico

  Mexico, Mexiko, stat i södra Nordamerika.

 10. jobb- och utvecklingsgarantin

  jobb- och utvecklingsgarantin, JUG, arbetsmarknadspolitiskt program.