1. Rosa Parks

  Rosa Parks var en kämpe i medborgarrättsrörelsen i USA.

 2. bruttonationalinkomst

  bruttonationalinkomst är värdet av alla de varor och tjänster som framställs i ett land under ett år plus inkomster som landet får från andra länder.
 3. marknadsföring

  marknadsföring är reklam och många andra saker som företag gör för att få människor och andra företag att köpa deras varor och tjänster eller satsa pengar i företaget.
 4. islam

  islam är den religion som har Muhammed som profet och Koranen som helig skrift.
 5. immunitet

  immunitet mot en sjukdom innebär att man inte kan smittas av den.

 6. lön

  lön är den betalning man får när man är anställd och utför ett arbete.

 7. Nigeria

  Nigeria, stat i Västafrika, vid Guineabukten.

 8. flykting

  flykting kallas en person som flyr från sitt land, det vill säga tvingas lämna det mot sin vilja.

 9. CIA

  CIA, Central Intelligence Agency, den amerikanska hemliga underrättelsetjänsten.

 10. Ölandsbron

  Ölandsbron är en bro över Kalmarsund i Östersjön.