1. Jukkasjärvi

  Jukkasjärvi är en tätort i Kiruna kommun i Lappland och ligger vid Torne älv.
 2. Toronto

  Toronto är huvudstad i provinsen Ontario i sydöstra Canada.
 3. automatisering

  automatisering innebär att man utformar en process så att den går av sig själv – den blir automatisk.

 4. batch

  batch, satsvis bearbetning, i datortekniken en resursoptimerad metod att köra programvara som under körningen inte kräver uppmärksamhet från användaren.
 5. Lycksele

  Lycksele är namnet på både en kommun och en stad i Lycksele kommun i Lappland.

 6. jobba

  jobba [jåb`a] verb ~de ~t ORDLED: jobb-ar SUBST.: jobbande; jobb, jobberi (till 2)
  Svensk ordbok
 7. jobbare

  jobbare [jåb`-] subst. ~n äv. jobbarn, plur. ~, best. plur. jobbarna ORDLED: jobb-ar-en
  Svensk ordbok
 8. jobb

  jobb [jåb´] subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: jobb-et
  Svensk ordbok
 9. jobbig

  jobbig [jåb`-] adj. ~t ORDLED: jobb-ig
  Svensk ordbok
 10. Staffanstorp

  Staffanstorp är centralort i Staffanstorps kommun i Skåne och har cirka 13 800 invånare.