1. bruttonationalinkomst

  bruttonationalinkomst är värdet av alla de varor och tjänster som framställs i ett land under ett år plus inkomster som landet får från andra länder.
 2. Rosa Parks

  Rosa Parks var en kämpe i medborgarrättsrörelsen i USA.

 3. arbetslöshet

  arbetslöshet är när personer som vill arbeta och tjäna pengar inte har något jobb.
 4. islam

  islam är den religion som har Muhammed som profet och Koranen som helig skrift.
 5. flykting

  flykting kallas en person som flyr från sitt land, det vill säga tvingas lämna det mot sin vilja.

 6. immunitet

  immunitet mot en sjukdom innebär att man inte kan smittas av den.

 7. marknadsföring

  marknadsföring är reklam och många andra saker som företag gör för att få människor och andra företag att köpa deras varor och tjänster eller satsa pengar i företaget.
 8. Nigeria

  Nigeria, stat i Västafrika, vid Guineabukten.

 9. Mexico

  Mexico, Mexiko, stat i södra Nordamerika.

 10. pedagogik

  pedagogik är ett ämne där man studerar sådant som har att göra med uppfostran och undervisning.