1. Jona

  Jona, huvudpersonen i Jonas bok, en av profetböckerna i Gamla Testamentet.
 2. jon

  jon subst. ~en ~er [jo´n-] ORDLED: jon-en
  Svensk ordbok
 3. Jonas Jacobsson

  Jacobsson, Jonas, född 1965, gevärsskytt.
 4. jonfälla

  jonfälla, anordning för att med elektriska och/eller magnetiska fält fånga in och behålla joner i fritt tillstånd inom en begränsad volym.
 5. Jonas Kaufmann

  Kaufmann, Jonas, född 1969, tysk operasångare (tenor).

 6. jonledning

  jonledning, det sätt på vilket elektrisk ström leds i en elektrolyt: i ett elektriskt fält kommer positivt laddade joner (katjoner) att röra sig mot katoden, negativt laddade joner (anjoner) mot anoden.
 7. Jonas Hallenberg

  Hallenberg, Jonas, 1748–1834, historiker, rikshistoriograf från 1784, tillika riksantikvarie 1803–19.
 8. Jon Pålsson Fanki

  Pålsson Fanki, Jon, 1880–1961, renägare och sameslöjdare från Kaitum i Lappland, stilbildande inom sameslöjden och representerad i många samlingar med sina rikt dekorerade hornknivar.
 9. Jonas Wenström

  Wenström, Jonas, född 4 oktober 1855, död 22 december 1893, elektrotekniker och uppfinnare.
 10. Jonathan Rhys Meyers

  Rhys Meyers (ursprungligen O'Keeffe), Jonathan, född 1977, irländsk skådespelare.