1. kemisk förening

  kemisk förening är en sammansättning av atomer från två eller flera grundämnen.
 2. romantik

  romantik kallas en riktning inom kulturen från slutet av 1700-talet till mitten av 1800-talet.
 3. elektricitet

  elektricitet är negativa och positiva laddningar i rörelse.

 4. Carl Jonas Love Almqvist

  Carl Jonas Love Almqvist var en svensk författare på 1800-talet.
 5. elektrolys

  elektrolys är när man framkallar en kemisk reaktion genom att tillföra el.

 6. diffusion

  diffusion innebär att mikroskopiska partiklar sprider sig av sig själva.

 7. hydroxidjon

  hydroxidjon är en negativt laddad sammansatt jon som innehåller en syreatom och en väteatom.
 8. lösningsmedel

  lösningsmedel är ett ämne som används för att lösa upp ett annat ämne.

 9. aggregationstillstånd

  aggregationstillstånd är ett tillstånd som ett ämne kan befinna sig i.

 10. galvaniskt element

  galvaniskt element är en anordning som ger elektrisk ström från en kemisk reaktion.