1. elektrolyt

  elektrolyt är ett ämne eller en blandning som innehåller fria joner och som därför kan leda elektrisk ström.
 2. oxidation

  oxidation är en kemisk reaktion där ett ämne avger en eller flera elektroner.

 3. ammoniak

  ammoniak är en färglös gas med stickande lukt.
 4. fast form

  fast form är ett av de fyra aggregationstillstånd som ett ämne kan ha.

 5. flytande form

  flytande form är ett av de fyra aggregationstillstånd som ett ämne kan ha.

 6. roman

  roman är en lång eller åtminstone ganska lång berättelse om människor och händelser, vanligen påhittade.
 7. Gustav IV Adolf

  Gustav IV Adolf var kung av Sverige 1792–1809.

 8. plasma

  plasma är ett av de fyra aggregationstillstånd som ett ämne kan ha.
 9. neutralisation

  neutralisation är när en bas och en syra reagerar kemiskt med varandra och det ämne som bildas är pH-neutralt.

 10. elektrod

  elektrod är ett elektriskt ledande föremål som är i kontakt med ett ämne (elektrolyten) som innehåller joner.