1. elektrod

  elektrod är ett elektriskt ledande föremål som är i kontakt med ett ämne (elektrolyten) som innehåller joner.
 2. potatis

  potatis är en växt från Sydamerika som är släkt med bland annat tomater och paprika.

 3. tvål

  tvål är ett rengöringsmedel som sänker vattnets ytspänning och löser upp olja, fett och smutspartiklar.

 4. likhetsfeminism

  likhetsfeminism är en riktning inom feminismen.
 5. Rolling Stones

  Rolling Stones är en engelsk rockgrupp som bildades 1962 och fortfarande finns kvar.
 6. salter

  salter är kemiska föreningar som består av positiva (+) och negativa (–) joner.

 7. smältpunkt

  smältpunkt är den temperatur där ett ämne övergår från fast form till vätska.
 8. intermolekylära krafter

  intermolekylära krafter är krafter mellan partiklar som gör att till exempel molekyler binder till varandra i vätska eller fast form.

 9. hydroxider

  hydroxider är kemiska föreningar som innehåller hydroxidjoner, OH -.
 10. ammoniumjon

  ammoniumjon är den positivt laddade jonen av ammoniak.