1. jon

  jon subst. ~en ~er [jo´n-] ORDLED: jon-en
  Svensk ordbok
 2. joner

  joner se jonier
  Svensk ordbok
 3. jons

  jons se jåns
  Svensk ordbok
 4. jonisera

  jonise´ra verb ~de ~t ORDLED: jon-is-er-ar SUBST.: joniserande, jonisering; jonisation
  Svensk ordbok
 5. jonbindning

  jo`nbindning subst. ~en ~ar ORDLED: jon--bind-ning-en
  Svensk ordbok
 6. jonisation

  jonisation [-ʃo´n] subst. ~en ~er ORDLED: jon-is-at-ion-en
  Svensk ordbok
 7. jonkälla

  jo`nkälla subst. ~n jonkällor ORDLED: jon--käll-an
  Svensk ordbok
 8. jongitter

  jo`ngitter subst. jongittret, plur. ~, best. plur. jongittren el. ~na ORDLED: jon--gittr-et
  Svensk ordbok
 9. jonfälla

  jo`nfälla subst. ~n jonfällor ORDLED: jon--fäll-an
  Svensk ordbok
 10. jonbytare

  jo`nbytare subst. ~n äv. jonbytarn, plur. ~, best. plur. jonbytarna ORDLED: jon--byt-ar-en
  Svensk ordbok