1. joniseringsenergi

  jonise`ringsenergi subst. ~n äv. ~en ORDLED: jon-is-er-ings--en-erg-in
  Svensk ordbok
 2. jonosfär

  jonosfä´r subst. ~en ORDLED: jono-sfär-en
  Svensk ordbok
 3. jonisk

  jo´nisk adj. ~t ORDLED: jon-isk
  Svensk ordbok
 4. jonier

  jo´nier el. jo´ner subst. ~n, plur. ~ ORDLED: jon(i)-ern
  Svensk ordbok
 5. jonförening

  jo`nförening subst. ~en ~ar ORDLED: jon--för-en-ing-en
  Svensk ordbok
 6. jonkanal

  jo`nkanal subst. ~en ~er ORDLED: jon--kan-al-en
  Svensk ordbok
 7. jonglör

  jonglör [jåŋlö´r äv. ʃåŋlö´r] subst. ~en ~er ORDLED: jongl-ör-en
  Svensk ordbok
 8. jonglera

  jonglera [jåŋle´- äv. ʃåŋle´-] verb ~de ~t ORDLED: jongl-er-ar SUBST.: jonglerande, jonglering
  Svensk ordbok
 9. jonkvill

  jonkvill el. jonkill [ʃåŋk(v)il´ (ljust sj-ljud) el. jåŋkil´] subst. ~en ~er ORDLED: jonk(v)-ill-en
  Svensk ordbok
 10. anjon

  an`jon subst. ~en ~er ORDLED: an--jon-en
  Svensk ordbok