1. julle

  julle, båttyp, se jolle och bohusjulle.
 2. julle

  jull`e subst. ~n jullar ORDLED: jull-en
  Svensk ordbok
 3. Bengt (”Julle”) Gustavsson

  Gustavsson, Bengt (”Julle”), 1928–2017, fotbollsspelare.

 4. jullekar

  jullekar har inte utgjort någon särskild kategori, utan de har kunnat lekas när som helst under året, men i det förindustriella landsbygdssamhället var det just vid jul som man hade mera tid över för dylika sysselsättningar.
 5. jolle

  jolle, liten öppen båt för rodd eller segling.
 6. orustbåtar

  orustbåtar är framför allt mindre typer som jullar ( bohusjulle) och ekor ( orusteka), men även större, som garnbåtar, bankskutor och sjöbåtar.
 7. Thor Modéen

  Modéen, Thor, 1898–1950, skådespelare och komiker.
 8. allmogebåtar

  allmogebåtar, sammanfattande benämning på våra gamla inhemska småbåtar, utformade under bestämda traditions- och funktionsbetingelser och brukade inom bestämda regioner.
 9. Guldbollen

  Guldbollen, årlig utmärkelse till Sveriges främste manlige fotbollsspelare, utdelad av Svenska Fotbollförbundet i samarbete med Stockholms-Tidningen 1946–65 och Aftonbladet sedan 1966.
 10. fotboll

  fotboll, engelska association football, bollspel mellan två lag, vanligtvis med elva spelare i varje.