1. käpprätt

  käpp`rätt adv. ORDLED: käpp--rätt
  Svensk ordbok
 2. käpprak

  käpp`rak adj. ~t ORDLED: käpp--rak
  Svensk ordbok
 3. doppsko

  doppsko, skålformigt metallbeslag som förstärker nedre änden av t.ex. en käpp eller en svärdsslida; ordet används också om liknande beslag av gummi eller plast.
 4. Halloween

  Halloween, namnet på allhelgonaafton, 31 oktober, i anglosaxiska länder.

 5. slapstick

  slapstick, burlesk filmfars (jämför fars, Film) med våldsamma upptåg i högt tempo.
 6. scepter

  scepter, detsamma som spira.
 7. renässans

  renässans, stil inom konst och litteratur eller epok inom den västerländska historien.
 8. varp

  varp är i vävtekniken de parallella trådar som löper vinkelrätt mot inslagstråden.
 9. skaft

  skaft, textilterm för ram eller käppar med vidfästa solv (öglor) som lyfter och sänker varptrådarna vid vävning.
 10. plog

  plog, redskap för vändning och luckring av åkermarkens ytskikt, för myllning av förna och gödsel samt för kontroll av ogräs och växtparasiter (jämför plöjning).