1. Mumintrollen

  Mumintrollen är skapade av den finlandssvenska konstnären och författaren Tove Jansson.
 2. Psaltaren

  Psaltaren är en bok i Bibeln.
 3. prygel

  prygel, bestraffningsredskap, vanligtvis en käpp av viss storlek.
 4. synskada

  synskada, benämning på svårare synnedsättning.

 5. mätningsteori

  mätningsteori, studiet av de teoretiska grundvalarna för mätning.
 6. tröskning

  tröskning, frigörande och rensning av främst frö och sädeskärnor från skal, vanligen av odlade växter, för hand eller med olika typer av maskiner.
 7. korgslöjd

  korgslöjd är känd sedan yngre stenåldern. Flätade korgar förekommer hos de flesta folk och är som konsthantverk karakteristiska för många förindustriella samhällen.

 8. vävstol

  vävstol, ställ för handvävning.

 9. laddkäpp

  laddkäpp, käpp av trä eller plast för införande och packning av sprängämne i borrhål.
 10. amputation

  amputation, att man avlägsnar en del av ett organ eller en kroppsdel, vanligen en del av en extremitet.