1. plog

  plog, redskap för vändning och luckring av åkermarkens ytskikt, för myllning av förna och gödsel samt för kontroll av ogräs och växtparasiter (jämför plöjning).

 2. Per i håla

  Per i håla, peta kungshåla, putt i håla, bollspel som är känt sedan 1800-talet, men troligen är äldre.

 3. rhabdom

  rhabdom, synstav, struktur i djurs fasettögon vilken utgörs av fotoreceptorernas ljuskänsliga delar.
 4. prygel

  prygel, kroppslig bestraffning, mestadels med en käpp.
 5. brodd

  brodd, spetsigt järnbeslag under sko, hästsko eller käpp, avsett att ge bättre fäste vid halka.
 6. spanskrör

  spanskrör, spanskt rör, tidigare även ostindiskt rör, spatserkäpp tillverkad av rottingpalm.

 7. bängel

  bängel, handmanövrerad hävstång i en handtryckpress av flatbäddstyp.
 8. bergsmansyxa

  bergsmansyxa, bergsmanskäpp, yrkessymbol för bergsmän, utformad som en (promenad)käpp med krycka i form av en yxa.
 9. ringstav

  ringstav, halvmeterlång käpp, försedd med en järnbygel, på vilken det sitter ett antal små järnringar.
 10. linfäste

  linfäste, linhuvud , rockhuvud, rockblad, blånkrona, blånkräkla, redskap att hänga eller linda upp lin på vid spinning.