1. skaft

  skaft, textilterm för ram eller käppar med vidfästa solv (öglor) som lyfter och sänker varptrådarna vid vävning.
 2. scepter

  scepter, detsamma som spira.
 3. plog

  plog, redskap för vändning och luckring av åkermarkens ytskikt, för myllning av förna och gödsel samt för kontroll av ogräs och växtparasiter (jämför plöjning).

 4. dolk

  dolk, kort blankvapen, i första hand avsett för stöt i närstrid.

 5. vävstol

  vävstol, ställ för handvävning.

 6. baciller

  baciller, i dagligt tal benämning på stavformiga bakterier i allmänhet, särskilt de som är sjukdomsframkallande.
 7. varptyngd vävstol

  varptyngd vävstol, förhistoriskt vanlig typ av en lutande, nästan vertikal vävställning, där bommen för väven är placerad upptill och varptrådarna är hängande, spända nertill av tyngder.
 8. accessoarer

  accessoarer, tillbehör, bisaker; särskilt om dräkttillbehör, t.ex. bälte, handskar, scarf, paraply, väska, käpp eller smycken, vilka tillsammans med ett plagg eller en dräkt skapar en enhetlig modeform.
 9. kastträ

  kastträ, kastkäpp , ett redskap som används för att öka spjutets kraft och räckvidd.

 10. batong

  batong, slagvapen, oftast tillverkat av hårdgummi, ingående i flera länders polisbeväpning.