1. släng

  1släng subst. ~en ~ar ORDLED: släng-en
  Svensk ordbok
 2. stake

  sta`ke subst. ~n stakar ORDLED: stak-en
  Svensk ordbok
 3. biljard

  bilja´rd subst. ~en ~er ORDLED: bilj-ard-en
  Svensk ordbok
 4. brodd

  brodd [bråd´] subst. ~en ~ar ORDLED: brodd-en
  Svensk ordbok
 5. vifta

  1vif`ta verb ~de ~t ORDLED: vift-ar SUBST.: viftande
  Svensk ordbok
 6. hjul

  hjul subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: hjul-et
  Svensk ordbok
 7. vit

  vit adj. ~t
  Svensk ordbok
 8. gubbe

  gubb`e subst. ~n gubbar ORDLED: gubb-en
  Svensk ordbok
 9. port

  port [port´ äv. po´rt] subst. ~en ~ar ORDLED: port-en
  Svensk ordbok
 10. skaft

  skaft subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: skaft-et
  Svensk ordbok