1. brodd

  brodd, spetsigt järnbeslag under sko, hästsko eller käpp, avsett att ge bättre fäste vid halka.
 2. spanskrör

  spanskrör, spanskt rör, tidigare även ostindiskt rör, spatserkäpp tillverkad av rottingpalm.

 3. bängel

  bängel, handmanövrerad hävstång i en handtryckpress av flatbäddstyp.
 4. ringstav

  ringstav, halvmeterlång käpp, försedd med en järnbygel, på vilken det sitter ett antal små järnringar.
 5. loge

  loge är en lada där man förr tröskade säd, alltså skilde frön och kärnor från säden genom att slå på säden med käppar.
 6. flätverk

  flätverk, konstruktion av vertikala käppar med inflätade horisontella trädgrenar eller ris.
 7. angeldon

  angeldon, fiskeredskap som används vid angelfiske.
 8. linfäste

  linfäste, linhuvud , rockhuvud, rockblad, blånkrona, blånkräkla, redskap att hänga eller linda upp lin på vid spinning.
 9. incroyables

  incroyables, namn på sprättar som uppträdde i Frankrike efter revolutionen.
 10. avfångning

  avfångning, jaktterm för avlivning av ett skadat djur.