1. käpp

  käpp, under 1600-talet en lång spatserstav med knopp upptill, använd av både herrar och damer som ett attribut med vars hjälp de förde sig.
 2. baciller

  baciller, i dagligt tal benämning på stavformiga bakterier i allmänhet, särskilt de som är sjukdomsframkallande.
 3. plog

  plog, redskap för vändning och luckring av åkermarkens ytskikt, för myllning av förna och gödsel samt för kontroll av ogräs och växtparasiter (jämför plöjning).

 4. Halloween

  Halloween, namnet på allhelgonaafton, 31 oktober, i anglosaxiska länder.

 5. baguette

  baguette, bagett, ett långt och smalt bröd av vete med hård skorpa.

 6. vävstol

  vävstol, ställ för handvävning.

 7. slaga

  slaga, i Sydsverige plejel, ett redskap för tröskning av säd.
 8. slapstick

  slapstick, burlesk filmfars (jämför fars, Film) med våldsamma upptåg i högt tempo.
 9. handikapphjälpmedel

  handikapphjälpmedel, anordning som underlättar tillvaron för en person med funktionsnedsättning.

 10. renässans

  renässans, stil inom konst och litteratur eller epok inom den västerländska historien.