1. lavett

  lavett, underlag för artilleripjäser, granatkastare samt tyngre robotar, raketer och kulsprutor m.m. vanligen uppdelat i underlavett, överlavett och vagga.
 2. Teiresias

  Teiresias (grekiska Teiresias, latin Tiresias), i grekisk myt en blind siare från Thebe, nyckelfigur i Sofokles ”Kung Oidipus” och även förekommande i bl.a. ”Odysséen” och Euripides ”Backanterna”.
 3. accessoarer

  accessoarer, tillbehör, bisaker; särskilt om dräkttillbehör, t.ex. bälte, handskar, scarf, paraply, väska, käpp eller smycken, vilka tillsammans med ett plagg eller en dräkt skapar en enhetlig modeform.
 4. amputation

  amputation, att man avlägsnar en del av ett organ eller en kroppsdel, vanligen en del av en extremitet.

 5. handikapphjälpmedel

  handikapphjälpmedel, anordning som underlättar tillvaron för en person med funktionsnedsättning.

 6. synskada

  synskada, benämning på svårare synnedsättning.

 7. doppsko

  doppsko, skålformigt metallbeslag som förstärker nedre änden av t.ex. en käpp eller en svärdsslida; ordet används också om liknande beslag av gummi eller plast.
 8. rabdomyolys

  rabdomyolys, snabbt förlöpande process där skelettmuskelceller går under och deras innehåll av bl.a. myoglobin strömmar in i blodplasma.
 9. kastträ

  kastträ, kastkäpp , ett redskap som används för att öka spjutets kraft och räckvidd.

 10. Singin’ in the Rain

  Singin’ in the Rain, amerikansk film i regi av Gene Kelly och Stanley Donen (premiär 1952).