1. mätningsteori

  mätningsteori, studiet av de teoretiska grundvalarna för mätning.
 2. tröskning

  tröskning, frigörande och rensning av främst frö och sädeskärnor från skal, vanligen av odlade växter, för hand eller med olika typer av maskiner.
 3. korgslöjd

  korgslöjd är känd sedan yngre stenåldern. Flätade korgar förekommer hos de flesta folk och är som konsthantverk karakteristiska för många förindustriella samhällen.

 4. bergsmansyxa

  bergsmansyxa, bergsmanskäpp, yrkessymbol för bergsmän, utformad som en (promenad)käpp med krycka i form av en yxa.
 5. ormträd

  ormträd, Brosimum aubletii , art i familjen mullbärsväxter.
 6. baculus

  baculus, träpåk, kanske det ursprungligaste av alla slagvapen.
 7. eldframställning

  eldframställning har varit känd sedan yngre stenåldern.
 8. gatlopp

  gatlopp, ett huvudsakligen militärt disciplinstraff bestående i att den straffskyldige med bar överkropp fick springa mellan två led av soldater försedda med käppar och ta emot ett käppslag av varje soldat.
 9. fågellim

  fågellim, olika typer av lim som används som hjälpmedel vid fågelfångst; i äldre tid var det ofta gjort på bär av mistel.
 10. slaga

  slaga, i Sydsverige plejel, ett redskap för tröskning av säd.