1. minnestavla

  minnestavla, inramad bild med text eller initialer och årtal, som erinrar om personer eller händelser.

 2. aha-upplevelse

  aha-upplevelse, en plötslig lustfylld reaktion som man upplever när man förstår innebörden av något som tidigare varit svårt att förstå.
 3. fransk boxning

  fransk boxning, boxe française, en form av boxning där även fötterna får användas och fribrottningsgrepp ingår.
 4. skuggspel

  skuggspel, teaterform där mänskliga skådespelare ersätts av dockfigurer vilkas skuggor framträder och bringas att röra sig mot en vit, belyst duk.
 5. gorodki

  gorodki, ryskt nationalspel.
 6. dolk

  dolk, kort blankvapen, i första hand avsett för stöt i närstrid.

 7. prygel

  prygel, bestraffningsredskap, vanligtvis en käpp av viss storlek.
 8. golf

  golf, ett precisionsspel med klubba och boll på särskilda banor, där det gäller att slå bollen i hål med så få slag som möjligt.

 9. laddkäpp

  laddkäpp, käpp av trä eller plast för införande och packning av sprängämne i borrhål.
 10. skaft

  skaft, textilterm för ram eller käppar med vidfästa solv (öglor) som lyfter och sänker varptrådarna vid vävning.