1. käpp

  käpp subst. ~en ~ar ORDLED: käpp-en
  Svensk ordbok
 2. blomkäpp

  blom`käpp subst. ~en ~ar ORDLED: blom--käpp-en
  Svensk ordbok
 3. käppkrycka

  käpp`krycka subst. ~n käppkryckor ORDLED: käpp--kryck-an
  Svensk ordbok
 4. solvkäpp

  solvkäpp [sål`v-] subst. ~en ~ar ORDLED: solv--käpp-en
  Svensk ordbok
 5. stilettkäpp

  stilett`käpp subst. ~en ~ar ORDLED: stil-ett--käpp-en
  Svensk ordbok
 6. käpphäst

  käpp`häst subst. ~en ~ar ORDLED: käpp--häst-en
  Svensk ordbok
 7. batong

  batong [-åŋ´] subst. ~en ~er ORDLED: bat-ong-en
  Svensk ordbok
 8. käpprätt

  käpp`rätt adv. ORDLED: käpp--rätt
  Svensk ordbok
 9. käpprak

  käpp`rak adj. ~t ORDLED: käpp--rak
  Svensk ordbok
 10. vävkäpp

  vä`vkäpp subst. ~en ~ar ORDLED: väv--käpp-en
  Svensk ordbok