1. skraptransportör

  skraptransportör, tyngre medbringartransportör – ofta med transportorgan i form av en kätting – som skrapar fram godset.
 2. skalka

  skalka, täta mot vattenintrång och säkra lastrumsluckor med presenningar, tunga plankor och wire eller kätting.
 3. trål

  trål, fisktrål, fiskeredskap och som består av en lång strutformad nätsäck och bogseras efter ett eller två fartyg.
 4. klys

  klys, hålformad öppning i ett fartygs bog, akter, sida eller däck, genom vilken kätting, vajer eller tågvirke kan föras vid exempelvis ankring eller förtöjning.
 5. länk

  länk, led i kedja, kätting e.d. fisketerm för ett antal sammankopplade redskap av samma slag.
 6. kerattbana

  kerattbana, motordriven transportbana som består av en ändlös kätting med taggförsedda medbringare (keratter).
 7. klave

  klave, redskap som förr användes inom boskapsskötseln.
 8. teln

  teln , förstärkande lina för såväl nät som större fiskeredskap.
 9. lekare

  lekare, lekande , anordning som tillåter två länkar i en kätting, en länk och ett block e.d. eller två delar av en lina att vridas i förhållande till varandra utan att kinkar eller öglor uppstår.
 10. timmerkörning

  timmerkörning, äldre metod för forsling av stockar, vanligen med häst.