1. doning

  doning, inom skogsbruket benämning på olika typer av fordon på två eller flera medar.
 2. stockankare

  stockankare, traditionellt ankare för fartyg.
 3. footrope

  footrope, benämning inom fiske på ett skydd eller rep fastsatt längs trålens underteln.
 4. vinsch

  vinsch, spel, mekanisk anordning för att förflytta laster (gods) vertikalt eller horisontellt.
 5. Kragerø

  Kragerø, kommun i Telemark fylke, södra Norge.

 6. bomtrål

  bomtrål, mindre bottentrål vars mynning hålls öppen med hjälp av en bom.
 7. surrning

  surrning, anordning som hindrar last från att glida eller välta under transport.
 8. varp

  varp, kätting, i äldre hemslöjdssammanhang även ränning, textilterm för trådsystem av parallella trådar för framställning av främst vävd eller stickad (s.k. varpstickad) vara.
 9. svetsning

  svetsning, sammanfogningsmetod där fogytorna upphettas och smälts ihop, varvid en fast förbindelse, svets, erhålls.
 10. boj

  boj, inom sjöfarten en flytkropp av trä, plast eller metall, förankrad så att den kan tjäna som flytande sjömärke eller för förtöjning av fartyg och båtar.