1. ankare

  ankare är ett tungt föremål som finns på många båtar och kan sänkas ner till bottnen.
 2. lyftkran

  lyftkran, anordning för att lyfta, sänka och transportera laster (gods) med hjälp av linor, kedjor eller kättingar samt krok, krokblock e.d. som direkt bär upp lasten.
 3. samer

  samer, etnisk och språklig minoritet i Nordskandinavien och på Kolahalvön, förr på svenska vanligen kallade lappar, på norska finner.

 4. skogsbruk

  skogsbruk, skogshushållning, sammanfattande benämning på verksamhet där skog utnyttjas för produktion av virke för efterföljande bearbetning och användning.
 5. konstruktionsstål

  konstruktionsstål, stål som ingår i byggnadskonstruktioner, maskinkonstruktioner, tryckkärl, transportfordon, kranar, fartyg m.m.
 6. svivel

  svi`vel subst. ~n svivlar ORDLED: svivl-ar
  Svensk ordbok
 7. gångspel

  gång`spel subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: gång--spel-et
  Svensk ordbok
 8. rassel

  rass´el subst. rasslet ORDLED: rassl-et
  Svensk ordbok
 9. björnbindsle

  bjö`rnbindsle subst. ~t ~n äv. bjö`rnbindsel björnbindslet björnbindslen ORDLED: björn--bind-slet
  Svensk ordbok
 10. samsa

  sam`sa verb ~de ~t ORDLED: sams-ar SUBST.: samsande, samsning
  Svensk ordbok