1. schackel

  schack´el subst. ~n schacklar ORDLED: schackl-ar
  Svensk ordbok
 2. kedja

  1kedja [çä`d- el. çe`d-] subst. ~n kedjor ORDLED: kedj-an
  Svensk ordbok
 3. varp

  1varp subst. ~en ~ar ORDLED: varp-en
  Svensk ordbok
 4. svirvel

  svir`vel subst. ~n svirvlar ORDLED: svirvl-ar
  Svensk ordbok
 5. länga

  1läng`a subst. ~n längor ORDLED: läng-an
  Svensk ordbok
 6. gunga

  2gung`a subst. ~n gungor ORDLED: gung-an
  Svensk ordbok
 7. borg

  borg [bår´j] subst. ~en ~ar ORDLED: borg-en
  Svensk ordbok
 8. släcka

  släck`a verb släckte släckt, pres. släcker ORDLED: släck-er SUBST.: släckande, släckning
  Svensk ordbok
 9. ankare

  1ank`are subst. ~t, plur. ~ el. ~n, best. plur. ankarna; i obest. f. sing. används i några uttr. ankar ORDLED: ankar-et
  Svensk ordbok
 10. koppla

  koppla [kåp`-] verb ~de ~t ORDLED: koppl-ar SUBST.: kopplande, koppling
  Svensk ordbok